12

Food Hero

Klíčovým prvkem pro značku FoodHero je cesta k lepšímu zdraví prostřednictvím kvalitního celodenního stravování.

Logo kombinuje zaoblené rohy a hrany písma s ilustrací hrdiny, reprezentujícího aspiraci k lepšímu zdraví.
Vytvořili jsem dvě podoby loga: zjednodušenou verzi, využívající negativního prostoru pro digitální použití a malé velikosti a detailnější variantu pro nejen tiskoviny.

Vizuální identitu značky dokresluje symbol ruky, který se opakovaně objevuje ve vizuálu, přičemž se proměňuje jak v podobě, tak ve významu. Díky variabilitě kreseb jsme mohly dotvarovat vzhled webových stránek, ale také vytvořit unikátní identitu celé značky.

V rámci procesu vytváření celkové identity značky bylo rovněž zajištěno vytvoření tiskovin, obalů a obsahu pro sociální sítě a webové reklamy.

navrhnuto pro
Food Hero
služby
Firemní identita
Webdesign
Obalový design
Tiskoviny
Socíální media
odvětví
Gastronomie