12

Komerční banka Trainee

Společnost Komerční banka, se kterou dlouhodobě spoluracujeme, se na nás obrátila s výzvou vytvořit náborovou kampaň zacílenou na studenty vysokých škol. Našim úkolem bylo navrhnout koncept, který by mladou generaci oslovil.

Kampaň je postavena na idei spojení práce, studia a osobního rozvoje. Na základě poutavého copy byl definován celý vizuální koncept. Design vyniká jednoduchou a přehlednou grafikou. Klíčovým prvkem byla práce s na míru nafocenými snímky od KB, které tvoří páteř celé kampaně a dávájí prostor pro kretivitu a autentičnost.

Vzniklé PPC výstupy a webové stránky reflektují hodnoty a benefity spojené s prací pro Komerční banku.

navrhnuto pro
KB a.s.
služby
Webdesign
Copy
Tiskoviny
Socíální media
odvětví
Bankovnictví

This is a heading.

Lorem ipsum je označení pro standardní pseudolatinský text užívaný v grafickém designu a navrhování jako demonstrativní výplňový text při vytváření pracovních ukázek grafických návrhů. Lipsum tak pracovně znázorňuje text v ukázkových maketách předtím, než bude do hotového návrhu vložen smysluplný obsah.

This is a heading.

Lorem ipsum je označení pro standardní pseudolatinský text užívaný v grafickém designu a navrhování jako demonstrativní výplňový text při vytváření pracovních ukázek grafických návrhů. Lipsum tak pracovně znázorňuje text v ukázkových maketách předtím, než bude do hotového návrhu vložen smysluplný obsah.